Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Kennis borgen in de organisatie zodat het resultaat blijvend is. Een optimale afstemming van mensen, processen, informatie en systemen brengt de organisatie tot een hoger niveau en zorgt ervoor dat de zorgprofessional zijn of haar tijd maximaal kan besteden aan waar zij goed in zijn: Zorg verlenen.

De daarbij behorende diensten voor de care-sector (gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg) zijn:

  • Optimalisatie inrichting en gebruik ECD (specialisatie softwarepakket Pluriform)
  • Functioneel applicatie-, informatie- en procesbeheer
  • Verbeteren van bedrijfsprocessen en informatievoorziening
  • Coaching van applicatie beheerders, informatie- en procesmedewerkers
  • Advies managementteam over informatie en bedrijfsprocessen
  • Programmamanagement en projectleiding
BACK