Dick Plugge, Projectleider ECD

 ‘Ron’s kennis met betrekking tot Pluriform is zeer grondig. Waar een leverancier soms neigt naar de makkelijkste weg, kiest Ron voor de beste weg. Hij denkt buiten de kaders en treedt buiten de gebaande paden. Ron denkt mee en helpt mee, neemt een medewerker bij de hand, maar is niet bang om tegengas te geven vanuit zijn expertise. Hij is to the point en resultaatgericht, houdt het doel voor ogen en brengt de zorgorganisatie terug naar de focus als die even dreigt af te dwalen. Intussen denkt hij na over structurele oplossingen op de lange termijn, zonder het klantbelang uit het oog te verliezen.’

Nanda Pit-Heeres, Manager Financiën Amsta

 ‘Ron ondersteunt de optimalisatie van de bedrijfsvoering en helpt ons in control komen. Amsta is een complexe organisatie en Ron toont zich kennishouder. Als IT-specialist, maar ook bedrijfsvoeringbreed, is hij een schakel tussen ICT, zorg en zorgadministratie en zorgt hij dat we dezelfde taal spreken. Naast zijn diepgaande kennis van Pluriform heeft hij ook coachende eigenschappen om mensen te helpen het zich eigen te maken. Hij denkt mee, ook in cijfermatig opzicht, en neemt mensen mee in het proces. Je ziet duidelijk dat dit zijn sector is en dat straalt hij met plezier uit.’

Bert van der Ham, Manager Informatisering en ICT bij zorgorganisatie Amsta

 ‘Ron heeft niet alleen veel kennis van Pluriform, hij weet deze kennis ook goed over te dragen. Daarbij is er sprake van een goede samenwerking waarbij hij als teamplayer volledig opgaat in de organisatie. Ron is een rustige persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die ook na 17.00 uur de telefoon opneemt om je te helpen. Hij is altijd op zoek naar de korte- en naar de langetermijnoplossing en wil te allen tijde iets goeds afleveren. Hij kan zaken snel zelf oplossen, maar heeft ook het vermogen om anderen iets te leren en hen zo te laten groeien.’

Ria van Ramshorst, Hoofd Economische en Administratieve Dienst (HEAD) EBC Zorg:

‘Ron wil en kan zijn kennis goed overbrengen en op het juiste moment loslaten als hij iets samen opzet. Hij kan zaken goed verwoorden en bespreekbaar maken en houdt overzicht.

Ron toont betrokkenheid in alle etappes en gaat zorgvuldig met zijn taak om. Hij heeft niet de intentie om kennis te lang voor zichzelf te houden en komt snel to the point. Ron is sterk in de implementatie van het hele proces en bovendien een prettig persoon om mee samen te werken.’

Kees Slootweg, Directeur Bedrijfsvoering Stichting Profila Zorggroep:

‘Ron denkt zorgvuldig na over het proces en kan het goed begeleiden. Hij levert waardevolle bijdragen tijdens het stuurgroepoverleg. Ron maakt verstandige keuzes, zowel inhoudelijk als op hoofdlijnen. Hij gedraagt zich als een gelijkwaardige collega en past zich makkelijk aan. Ron denkt en werkt vanuit een heldere en doordachte visie, pakt waar nodig de leiding en is op een goede manier eigenwijs. Ron heeft een helikopterview en overziet het proces. Hij is bedachtzaam, kan goed luisteren en begripvol reageren. Samenwerken met Ron is prettig; vanuit zijn vriendelijkheid creëer hij rust en ruimte.’

Pascal Otterspeer, Applicatiebeheerder ECD, AFAS en Ortec WS:

‘De kracht van Ron zit in de combinatie van zijn uitgebreide kennis van Pluriform Zorg en zijn grote kennis van de zorg. Om Pluriform Zorg goed in te zetten is het van belang om de software goed te kennen, maar ook om zorgprocessen goed te begrijpen. Door jarenlange ervaring is Ron goed in staat die vertaalslag te maken en daarmee in staat om structurele verbeterslagen in organisaties te maken. Ron levert al jarenlang een constructieve bijdrage bij Sirjon en de samenwerking met hem verloopt erg fijn. Ron is altijd bereid om te helpen bij vragen en neemt daar zo nodig ook de tijd voor.’

Evert van Luttikhuizen, Manager Dienstencentrum Zorggroep Sirjon:

 ‘Ron spreekt de taal van de zorg en snapt het proces. Hij is zeer deskundig in Pluriform Zorg en kan de vertaalslag maken van het softwarepakket naar het proces. Ron is meer dan een externe consultant en vanuit zijn deskundigheid altijd gericht op verbetering. Hij observeert, kijkt verder waar mogelijk, benoemt zaken en communiceert helder wat hij doet. Ron is ook gericht op kennisoverdracht en vindt het prettig om mensen mee te nemen in de procesoptimalisatie en de methodiek hoe we iets beter kunnen doen. Ron is servicegericht en altijd bereikbaar voor vragen.’

Dirma Bouman-de Jong, Coördinator ECD Stichting Profila Zorggroep

‘Ron heeft zeker in de eerste jaren een goede bijdrage geleverd aan het opzetten van Plurifom. Hij heeft veel kennis van het pakket en ervaring bij andere organisaties. Met zijn proactieve houding en zorgvuldige begeleiding maakte hij de organisatie geleidelijk vertrouwd met de mogelijkheden. Ron heeft een hands-on mentaliteit, toont zich altijd bevlogen en gemotiveerd, zoekt verbinding met anderen, komt afspraken na en is met zijn geduldige en rustige uitstraling een prettig persoon om mee samen te werken.

Adrie Boudewijn, Senior adviseur Beleid en Kwaliteit

‘Ron is goed in kennisdeling en weet mensen aan zich te binden. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen, zonder dat zijn werkwijze daaronder lijdt. Hij heeft een luisterend oor en denkt mee op ieder niveau, maar wijkt daarbij niet van zijn opdracht af. Die bakent hij af om zonder afleiding tot de kern van de opdracht te kunnen komen, en daar ligt zijn kracht. Ron signaleert snel knelpunten en betrekt tijdig de juiste mensen erbij, zowel intern als extern. Hij zet graag iets op met betrokkenen, zonder dat zijn eigen werk stagneert, en levert net zo graag nazorg. Daar haalt Ron zijn voldoening uit.’

BACK