Goede zorg begint bij de zorgprofessional. Uitstekende zorgverlening start als deze professional een integraal onderdeel is van een vakkundige zorgorganisatie. Een zorgorganisatie waarbij alle bedrijfsprocessen en informatievoorziening in gedegen samenhang ondersteunend zijn aan de te verlenen zorg.

Als onafhankelijke, ervaren informatie- en procesconsultant ondersteun ik de zorgorganisaties in de optimalisatie van hun zorg-, ondersteunende en sturende bedrijfsprocessen met volle enthousiasme. Door samen met de medewerkers de processen en informatievoorziening in samenhang te optimaliseren wordt automatisch kennis overgedragen aan én toegepast door hen. Meer kennis voor betere zorg.

BACK