Informatie- en procesconsultant

Ondersteuning bij het in gebruik neming van het ECD/ERP-pakket Pluriform ten behoeve van informatievoorziening en afstemming van werkzaamheden voor de volgende processtappen:
– Aanmelding/intake (cliëntadvies),
– Cliëntadministratie plus conversie van cliëntadministratieve gegevens vanuit het oude ECD,
– Zorg en behandeling op basis van verschillende methodieken/zorgpaden (V&V en GZ) plus conversie van cliënt zorg/behandel gegevens vanuit het oude ECD,
– Registratie van zorgproductie,
– Declaratie/facturatie voor verschillende financieringsvormen (WLZ/WMO/JW/ZVW/DBC/FZ/PGB/ELV/Onderaanneming),
– Management informatie

BACK