Informatie en procesconsultant

Ondersteuning bij implementatie en gebruiksoptimalisatie het van het ECD/ERP-pakket Pluriform plus kennis-overdracht naar functioneel applicatie beheerders.

Bij implementatie is de ondersteuning gericht op informatievoorziening en afstemming werkzaamheden voor:
– Processtappen:
– Aanmelding/intake (cliëntadvies)
– Cliëntadministratie plus conversie van clientadministratieve gegevens vanuit het oude ECD
– Zorg en behandeling op basis plus conversie van client zorg/behandel gegevens vanuit het oude ECD
– Registratie van zorgproductie
– Declaratie/facturatie voor verschillende financieringsvormen (WLZ/WMO/JW/ZVW//PGB/GZSP/WZD/PM/Onderaanneming)
– Management informatie
– Clientportaal
– Koppelingen met andere systemen (personeelsinformatie, financieel, management informatie, toediening medicatie, tijdregistratie, dienstroosterpakket)
– Ketentesten: Testen van gehele proces vanaf aanmelding/intake, in zorgneming, zorg/behandeling, productie-registratie, declaratie/facturatie, inclusief clientportaal, autorisatie en koppeling met andere systemen

Bij optimalisatie is de ondersteuning gericht op het maximaal uitnutten van Pluriform op het gebied van:
– Procesbeheersing:
– Aanmelding/intake (cliëntadvies)
– productie-registratie (bv. vervoer, gecombineerd met onderaanneming)
– Afstemming declaratie/facturatie versus financiële gegevens in financiele pakket versus management gegevens in management pakket (BI-tool)
– Controles middels diverse rapportage:
Controle rapportages (intern, financieel)
Monitoring/Signaal rapportages (bv. kwaliteit&beleid, WLZ MTP uitnutting rapportages)
Rapportages automatisch laten genereren
– Autorisatie, op basis van functies en overzicht middels autorisatie-matrix
– Ons Tweede Thuis als ECD-ondersteuner van het Erik Scherder Huis

Bij kennisoverdracht is ondersteuning gericht op verhogen van Pluriform-kennis en vaardigheden van de medewerkers qua gegevensopslag, procesondersteuning en rapportagemogelijkheden.

BACK