Zorggroep Sirjon

Totale duur 5 jaar 7 maanden

TitelInformatie- en procesconsultant

Datums dienstverband jan. 2019 – heden

Duur dienstverband 4 maanden

– Verbeteren aantoonbare beheersing bedrijfsprocessen en informatievoorziening, projectleider;
Aantoonbaar beheersen en controleren van:
– het recht op zorg
– De bepaling van de omvang van zorg.

TitelConsultant

Datums dienstverband okt. 2013 – dec. 2018

Duur dienstverband 5 jaar 3 maanden

Verlenen van organisatie brede ondersteuning (VVT/GZ, intra- en extramuraal) bij het efficiënter inrichten van administratieve bedrijfsprocessen en het verdiepen van zorginhoudelijke werkprocessen. Administratieve werkprocessen omvatten cliënt-, werknemers-, productie-, facturatie- en AO/IC processen als mede management informatieprocessen. Zorginhoudelijke werkprocessen omvat het werken conform Methodisch Werken aan de hand van SMART-geformuleerde doelen, activiteiten en het doelgericht rapporteren. Initiëren en inhoudelijke ondersteuning geven bij het realiseren en borgen van resultaten van diverse projecten, zoals:
– Clientportaal: Voor cliënten en mantelzorgers
– Registratie van metingen (Risico’s, controles van lichamelijke functies),
– Client incidentmeldingen (MIC)
– Zorgstelselwijziging (WLZ, WMO, ZVW, JW, ZIN/PGB)
– Communicatie met huisartsen (Zorgmail)
– Vakdossier voor orthopedagogen
– Automatische aanleveren van GZ-branchegegevens (MediQuest 2014/2015/2016)
Algemene ondersteuning bij het kennisdelen tussen medewerkers van de verschillende zorgorganisaties op basis van het gemeenschappelijke digitale platform.
De ondersteuning is gericht op het gebruik en het toepassen van het bedrijfsbrede softwarepakket Pluriform.

BACK