Grip op je Leven

Totale duur 1 jaar 4 maanden

TitelInformatie- en procesconsultant

Datums dienstverband jan. 2019 – heden

Duur dienstverband 4 maanden

– Verbeteren aantoonbare beheersing bedrijfsprocessen en informatievoorziening, projectleider; Aantoonbaar beheersen en controleren van:
– het recht op zorg
– De bepaling van de omvang van zorg.

TitelInformatie- en procesconsultant

Datums dienstverband jan. 2019 – heden

Duur dienstverband 4 maanden

– Verbeteren aantoonbare beheersing bedrijfsprocessen en informatievoorziening, projectleider; aantoonbaar beheersen en controleren van:
– het recht op zorg
– De bepaling van de omvang van zorg
– De vereisten aan de declaratie (waaronder dossiervereisten)
– Het aantonen van de levering van zorg
– het aantonen dat de gedeclareerde zorg betaald is
ter ondersteuning van de interne controle (AO/IC) en de accountantscontrolentscontrole (gezamenlijk project van Profila Zorggroep en Zorggroep Sirjon).
– Implementatie/borgen nieuwe jeugdzorgdienst “Begeleiding aan huis: Individueel of voor het gezin”; projectleider;
vaststellen en borgen van processen en informatievoorziening rondom de nieuwe dienstverlening op basis van de
methodiek “Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)”
– Informatievoorziening zorgteammanagers; adviseur/trainer; training zorgteammanagers en opzetten periodieke teammanagementinformatie
– Zorgadministratie; applicatiebeheerder; ondersteunend bij uitvoering resterende declaraties/facturaties over 2018
Bovenstaand op basis van het ERP/ECD-softwarepakket Pluriform.

BACK