EBC Zorg / Evangelisch Begeleidingscentrum

Totale duur 2 jaar 3 maanden

TitelInformatie- en procesconsultant

Datums dienstverband jan. 2019 – heden

Duur dienstverband 4 maanden

Informatie- en procesconsultant 2019-
– Verbeteren aantoonbare beheersing bedrijfsprocessen en informatievoorziening, projectleider;
Aantoonbaar beheersen en controleren van:
– het recht op zorg… Meer weergeven

TitelConsultant (Hoofd administratie a.i. van februari 2018 tot en met juli 2018)

Datums dienstverband feb. 2017 – dec. 2018

Duur dienstverband 1 jaar 11 maanden

Algemene ondersteuning bij het implementeren en borgen van het bedrijfsbrede softwarepakket Pluriform en het herinrichten en borgen van bedrijfsprocessen plus bijbehorende informatievoorziening op het gebied van:
– Aanmelding en intake van clienten
– Inhoudelijke clientzorg, gehele PDCA-cyclus, inclusief volledige incidentregistratie en registratie van middelen en maatregelen
– Client- en zorgproductieadministratie
– Facturatie voor verschillende financieringsvormen (WLZ, WMO, JW, DJI, PGB, Subsidie, particulier, abonnementen)
– CAK aanlevering
– Dienstroosterplanning
– Kwaliteit (zorg en administratief, AO/IC)
– Management rapportage
– Financiele administratie (Boekhouding / betalingen)
– Koppelingen met personeelsinformatie- en salarissystemen
– Contractmanagement (bv. contracten met gemeenten, zorgkantoren, andere zorgaanbieders (hoofdaannemers / onderaannemers))
– Inrichting van autorisatie-model (context AVG)
Algemene ondersteuning bij het kennisdelen tussen medewerkers van de verschillende zorgorganisaties op basis van het gemeenschappelijke digitale platform.
De ondersteuning is gericht op het gebruik en de toepassing van het pakket Pluriform

BACK