Ondersteuning gebruikersvereniging bij:
– Kennisbank
Opzet en uitwerking algemene proces- en gegevensmodel voor bedrijfsprocessen/-gegevens die binnen de zorgorganisaties ondersteund wordt door het pakket Pluriformzorg plus bBenoemen van proces- en gegevensmeetpunten
– Opzetten/faciliteren werkgroepen binnen de gebruikervereniging: Clientadministratie, Koppelingen en Interne controles
– Algemene ondersteuning van het bestuur

Kwartiermaker

Oprichting gebruikersvereniging op aangeven van de zorgorganisaties Amsta, Ons Tweede Thuis en Pameijer
– Tot standkoming van statuten
– Ondersteuning bij afstemming met Adapcare
– Opzet website en wervingsfolder
– Opzetten/inrichten communicatieplatform
– Opzetten/inrichting kennisbank
– Officiële oprichting per 14-04-2023
Voor informatie over de gebruikersvereniging zie www.gvpluriformzorg.nl

BACK