Informatie- en procesconsultant

Datums dienstverband jan. 2019 – heden

Duur dienstverband 4 maanden

– Verbeteren aantoonbare beheersing bedrijfsprocessen en informatievoorziening, projectleider;
Aantoonbaar beheersen en controleren van:
– het recht op zorg
– De bepaling van de omvang van zorg
– De vereisten aan de declaratie (waaronder dossiervereisten)
– Het aantonen van de levering van zorg
– het aantonen dat de gedeclareerde zorg betaald is ter ondersteuning van de interne controle (AO/IC) en de accountantscontrolents.

 

TitelConsultant

Datums dienstverband okt. 2015 – dec. 2018

Duur dienstverband 3 jaar 3 maanden

Algemene ondersteuning bij het implementeren en borgen van het bedrijfsbrede softwarepakket Pluriform en het herinrichten en borgen van bedrijfsprocessen plus bijbehorende informatievoorziening op het gebied van:
– Ondersteuning bij het opzetten van de organisatiebrede projectorganisatie op basis van stuur- en werkgroepen
– Coachen/klankborden van/met applicatiebeheerders en projectcoördinator
– ICT: Ondersteunend bij opstellen ICT-strategie
– Aanmelding en intake van clienten
– Inhoudelijke clientzorg, gehele PDCA-cyclus, inclusief volledige incidentregistratie en registratie van middelen en maatregelen
– Client- en zorgproductieadministratie
– Facturatie voor verschillende financieringsvormen (WLZ, WMO, JW, DJI, PGB, Subsidie, particulier, abonnementen)
– CAK aanlevering
– Dienstroosterplanning
– Kwaliteit (zorg en administratief, AO/IC)
– Management rapportage
– Financiele administratie (Boekhouding / betalingen)
– Koppelingen met personeelsinformatie- en salarissystemen
– Contractmanagement (bv. contracten met gemeenten, zorgkantoren, andere zorgaanbieders (hoofdaannemers / onderaannemers))
– Inrichting van autorisatie-model (context AVG)
Algemene ondersteuning bij het kennisdelen tussen medewerkers van de verschillende zorgorganisaties op basis van het gemeenschappelijke digitale platform.
De ondersteuning is gericht op het gebruik en de toepassing van het pakket Pluriform.

BACK