Mede realiseren van de ERP-module ter ondersteuning van het multidisciplinaire werkproces binnen psychogeriatrische afdelingen conform de OMAHA-systematiek. De module omvat:
– Integrale aanmelding/Intake: Registratie van algemene cliënt- (NAW, etc.), en zorggegevens (persoonsbeeld, anamnese, indicatie. etc.),
– Integraal cliëntplan: Registratie van risico’s, zorgdoelen/-taken, doelen/episodes per discipline (Specialist Ouderengeneeskunde, Fysiotherapie, Sociale agogie, etc.), transferbeleid, benaderingsplan, etc; afdrukken van cliëntplannen;
– Integrale rapportage en metingen: Rapporteren op zorgdoelen/-taken en rapporteren op vakdoelen/episodes per discipline, bijvoorbeeld middels SOEP-journaalregels; uit kunnen voeren van diverse metingen, zoals lengte, gewicht, 10 meter looptest, etc.;
– Integraal evaluatie: Voorbereiden en het registreren van het multidisciplinaire overleg (MDO) en tussentijdse evaluaties;
– Dashboard voor de zorg ( dashboard “dagelijks werk”) en dashboard voor de disciplines.

BACK