Implementeren van het integrale ERP-softwareproduct Pluriform Zorg ten behoeve van de planning van kortdurende zorg (gepland/ongepland), 24u zorg, kindzorg en huishoudelijke zorg. De implementaties omvatten het inrichten en afstemmen van planningsprocessen op de cliënt-, financierings-, facturatie- en AO/IC –processen en het trainen van de gebruikers. Waar nodig wordt samen met een ontwikkelaar het pakket afgestemd op de processen. De werkzaamheden zijn projectmatig aangepakt met borging van de resultaten in de zorgorganisaties. Pluriform Zorg is een integraal software product, dat het zorgproces verbindt met het administratieve proces. Tevens ondersteuning verleend aan diverse zorgorganisaties op het gebied van cliëntadministratie, AZR en het declaratieberichtenverkeer AW319 (VVT/GZ) en het toepassen van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

BACK