Consultant

Bedrijfsnaam Human Group

Datums dienstverband okt. 2013 – dec. 2018

Duur dienstverband 5 jaar 3 maanden

Ondersteunen van zorgorganisaties (VVT/GZ, intra- en extramuraal) bij het efficiënter inrichten en vernieuwen van hun bedrijfsprocessen en informatievoorziening middels het bedrijfsbrede softwarepakket Pluriform. Pluriform is een ERP softwarepakket, dat de zorgprocessen verbindt met de administratieve processen.

De verbeteringen worden gerealiseerd middels het initiëren en uitvoeren van de veranderingen op een projectmatige wijze. De bereikte resultaten worden geborgd in de organisatie middels kennisoverdracht en het trainen van de medewerkers

BACK